S úsměvem jde všechno líp

Září 2017

Na svatého Vaclava pod Blaníkem

28. září 2017 v 9:49 | Jan Turon |  Fantazie
ÚžasnýNa sv. Václava roku 1938 jsem se vracel domů do Vlašimi. Bylo už pozdě tak jsem se rozhodl vzít to zkratkou lesem. ..Přes cestu ale ležel polom....zkusil jsem jej obejít ale terén byl neschudny...Stmívalo se a já začal bloudit...Náhle jsem přišel na okraj pláně o které jsem nikdy neslyšel a která určitě ani není na mapě. ....Na plán vyjela skupina rytířů na velkých koních v čele s postavou s královskou korunou...Zazněly rozkazy a skupina začala cvičit... Napřed se připravili rytíř Valihrach a Bivoj. Bivoj hodil do vzduchu obří vrak stíhačky a Valihrach vzal kámen a prakem jej sestřelil...Zazněla rána, jak jsem se později dověděl, to jak kámen překročil rychlost zvuku....Pak vyjely tanky...Kulky procházely našimi rytíři jako nuž máslem ale neublížily...skoro... velitel kterého oslovovali "svatý Václave" varoval..Ať jste do boje fit...nikdo ať nechytne víc než sto kulek!..a tanky asi řízené automaticky se převrácely a koně je pak rozslapavali....Svatý Václav zavelel: " Seradte se! Jdeme nabídnout své služby současnému panovníkovi! Jak se jmenuje ty to víš rytíři Odolene? Edvard Beneš ...Edvard Beneš kolikátý? Já myslím že Edvard Beneš první...Náhle se z lesa vynoří krásná ženská postava...S čím přicházíš kněžno Libuše? Pta se svatý Václav. Kněžna mu něco šeptá . Václav se zachmuri a řekne: "Bratři teď jsem se dověděl že přece jen ještě není ta pravá doba...v Cechach stále ještě není nejhůř i když to tak vypadá. Musíme zpět do hory." Rytíři se sesikovali a zmizeli v lese. Já se chvíli motal a pak jsem se octnul na druhé straně polomu...domů jsem došel pak snadno...Ale z toho co jsem viděl jsem se dlouho nemohl vzpamatovat.

Procházka klánovickým a xaverovským lesem

27. září 2017 v 18:17 | Jan Turoň |  Flora a fauna
ÚžasnýPředminulý týden jsem v končícím létě se byl podívat v Xaverovském lese a západní části Klánovického lesa. Oba lesy jsou součástí biokoridoru na východním okraji Prahy, kde jsou jinak i pastviny a luka. ....Začal jsem na začátku Xaverovského háje, u areálu Výzkumných ústavů Běchovice, kam jsem dorazil ze zastávky Běchovice - střed, přešel pěkně zachovalý les, kde je ale slyšet hukot magistrály, v Horních Počernicích u zastávky Xaverov přešel silnici a zašel do Klanovického lesa a kolem bývalé hájovny Tři Dvory ke klánovickému nádraží...Do Klánovického lesa už hluk tolik nedoléhal, tak jsem si cestu užil...Pěkná cesta okrajem Prahy, částečně po naučné stezce. Když si uvědomíme, že tam byly vesnice a rybníky /ty se některé menší zachovaly, padne na nás zvláštní nostalgie. Také Klánovice s lesními stromy a vilami jsou pěkné. Jako by člověk nebyl v Praze.

Začátek - fazole u ubytovny Výzk. ústavů na kraji lesa

Hájovna Tři dvory
Les


Výhled do krajiny

Před klánovickým nádražím - pěkné vily a "lesoparky jako zahrady"

Pravdoláskař, sluníčkář dobro...

26. září 2017 v 12:17 | Jan Turoň |  Všeobecnosti
Úžasný Dříve stačilo k označení člověka, který si složité věci představuje dětinsky prostě, označení "naivní". Dnes pro mnohé, zejména pro ty, kteří se považují za správne "drsňáky" nebo alespoň "realisty" toto označení se zdá málo expresivní a mají potřebu dehonestovat jaksi úderněji - tak vznikla označení sluníčkář, pravdoláskař, dobroser apod...jež mají označovat jakousi "naivitu na druhou". Koho takto označíme, s tím už se nemá cenu bavit...už jaksi předem vše jasné aniž bychom si vyslechli jeho argumenty...Tak se ale nedá vést diskuse, tak se jenom ujišťujeme ve svých postojích mezi svými...Nemáme tak ani možnost se přesvědčit zda jde skutečně o naivitu nebo o dobře argumentovany názor...Chceme li diskutovat nerku li někoho přesvědčovat dopředu neurážejme.

Předvolební průzkumy

25. září 2017 v 6:36 | Jan Turon |  Co přinesl čas..
Jedním z opatření, která byla přijata za účelem zamezit roztříštění politické scény, bylo zavedení klauzule 5 procent pro vstup do sněmovny. Bylo zavedeno na základě historických zkušeností. Před válkou bylo obtížné se v mnohačetných koalicíh o čemkoli dohodnout, což spolu napriklad s tím že do senátu se volilo ve stejnou dobu a stejným způsobem jako do sněmovny - k čemu pak senát byl? - rozhodně ne přispívalo k efektivnímu vedení státu. ...Po vypuknutí krize například trvalo řadu měsíců, než se tehdejší vláda dokázala dohodnout na alespoň nějakých protikrizových opatřeních... Na druhou stranu ale pětiprocentní klauzule vede k tomu, že mnoho hlasů propadá..Do toho vstupuje další nešvar dnešní doby... zveřejňování průzkumů veřejného mínění. Kdyby bylo možné to zakázat, přimlouval bych se za zákaz minimálně 3 měsíce pred volbami. Tyto "průzkumné" agentury, ač nikým nezvolené mají obrovský politický vliv - a kde je záruka že jej nezneužijí? Oznámí - li, že některá strana má preference 3 procenta, je zřejmé že se do sněmovny nedostane, i když by jinak dostala třeba deset procent, a naopak, když oznámí že strana má 10 procent, bude ji volit více lidí, kteří by jinak její volbu neriskovali....Je přitom otázka, zda postupují při průzkumu objektivně nebo jsou liknaví - a nebo zveřejňují výsledky na něčí objednávku - to je ta nejhorší varianta, obávám se že mnohdy tomu tak opravdu je. ... Ještě že se ve svých výsledcích často neshodnou...

Pohled z okna

19. září 2017 v 18:52 | Jan Turoň |  Flora a fauna
ÚžasnýAčkoli v současnosti bydlím v průmyslovém městě v Polabí, koukám z okna přes silnici do zahrad a dále k zelenému remízu /malému lesu/ na břehu Labe. ... a mohu se tak vždy potěšit pohledem na zeleň. Protože bydlím ve zv%yšeném přízemí, nevidím už tok Labe ani k němu přiléhající koupaliště, které lze zahlédnout u sousedů z vyšších pater. Ale zase je souvislá zeleň až k obzoru. Přímo naproti je hrušeň, v říjnu sousedé prodávají přímo ze zahrady plody...V Neratovicích je vůbec hodně zeleně, několik lesoparků, stromy na náměstí...Jeden smrk pravidelně slouží jako vánoční strom. Žádná měsíční krajina, jak si možná někdo va své bujné, ale bludné fantazii představuje...Negativní vlivy průmyslu včetně tří chemiček /vlastně ještě více - v areálu Spolany je několik chemických firem/ ne že by vůbec nebyly, ale projevují se mnohem nenápadněji. ...Kromě borových leséků jsou v okolí i lužní lesy kolem Labe, o kterých jsem psal ve svém článku Jarní stezka Polabím. Jsou zde k vidění i volavky a několik druhu vzácných dravců, sám jsem /možná/ říčního či mořského orla...Takže slíbený pohled z okna:


Hádej hádej hadači

16. září 2017 v 12:00 | Jan Turon |  Všeobecnosti
Úžasný
Pamatuji se že v dětství mne hádanky nejprve moc nebraly. Občas jsem luštil v abc (mimochodem to byl a možná ještě je skvělý dětský časopis - každý si přišel na své) a jiných dětských časopisech skrývačky např. české město: Gepardu bicepsy neukazuj! nebo přesmycky ...Později mne trochu zaujaly magické čtverce, které mají po řádcích a sloupcích i diagonálně stejné součty a mnohem později logické hádanky prof. Smullyana o ostrovech poctivcu a padouchů přičemž poctivci vždy zásadně mluví pravdu, kdežto padouši vždycky zarytě lžou . ...To šlo ještě vylepšit např. levou rukou jisti lidé píší vždy pravdu, pravou lžou a druzí naopak....nebo že existují pomatení poctivci kteří vždy lžou .. a naopak. Nekonečný zdroj hádanek a paradoxů, daly se pomocí toho vysvětlit i některé problémy logiky.....Ale na co si vzpomínám nejvíce je první seznámení s časopisem Hádanka a křížovka u rodičů...vedle křížovek které jsem dokázal luštit až mnohem pozdeji, ale věděl jsem alespoň co to je ( i když jsem dlouho přemýšlel jak že se se vyplňuje ta polodokreskovka) ...tam byly i ...hádanky. Ale to nebylo jakési"leze leze po železe" na vyšší úrovni ale jakési veršovánky s vytučněnymi slovy.... Háčkovka, čárkovka, výpustka, záměnka...co to je...říkal jsem si...Ty veršovánky mne připadaly jako zvláštní jakási svérázná poezie a chtěl jsem je umět luštit...tenkrát jsem ale nevěděl jak na to. Ve skutečnosti to není v principu složité . V podstatě ta tučná slova jsou jako legenda ke křížovce a přechod od jednoho k druhému na zaklade jednoduché operace - třebaba u zaměnky se mění písmeno (jahoda - lahoda) u háčkovky přidává nebo ubírá háček (čep - cep) u čárkovky se ubírá či přibírá čárka, u kroužkovky kroužek nad ů. První vytučněné slovo či skupina slov představuje náznak a druhé jádro - rozdíl mezi nimi je jak výše naznačeno. Třeba záměnka: K práci volá ČASOMÍRA. GUMOVKY si natáhl Míra. Tedy proslulé hodinky a holínky...Ale to jen tak na okraj. Koho by to zajímalo může se kouknout na webové stránky České asociace hádankaru a křížovkaru. Mimochodem je to zapeklitejsi než to takto na první pohled vypadá... Ale vzpomínky na tajemnou poezii pro mne tenkrát nerozlustitelnych hádanek a na přemýšlení co to vlastně znamená přetrvala...

Farmářské trhy u Anděla

14. září 2017 v 18:36 | Jan Turoň |  Flora a fauna
ÚžasnýO velikonočních trzích u Anděla jsem zde už psal ve svém dubnovém článku. Na pěší zóně u metra Anděl vyrostou vždy na začátku března stánky velikonočních trhů, následované po Velikonocích pátečními trhy farmářskými. Zmiňoval jsem je ve svém článku "Není mrkev jako mrkev" o o barevných mrkvích ze srpna. Ty byly zpočátku jednou za čtrnáct dní, později jednou týdně a tato tradice se udržela dodnes...Jeden čas se uvažovalo o jejich zrušení, ale zřejmě už jsou dobře zavedené...Možnost zakoupit zboží, některé i za rozumné ceny, je tu tedy každý týden...Chodím okolo do práce, tak se obvykle stavím, ...Tak pro představu pár obrázků:Podzim je tady

13. září 2017 v 6:31 | Jan Turon |  Co přinesl čas..
ÚžasnýNa rozdíl od loňského roku, kdy se v této době ještě dalo koupat a v Kralupech na koupališti stála cedule s nápisem, že sezóna se prodlužuje do 15. září, letos startuje podzimní počasí přesně od začátku školního roku....Dětem alespoň nemusí být tolik líto, že skončily prázdniny...a my ostatní si řekneme že letos je počasí v době sklizně jablek, hrušek, švestek a brambor jak má být...Na střední škole jsme v této době chodili na bramborové brigády, přesně takové pocasi by nám vyhovovalo...Vzpomínám že jsme se moc nepredreli házeli po sobě hroudami a výkonnost některých připomínala zpomalený film...Teď už bramborové brigády asi nejsou, středoškoláci mají jiné možnosti zahraniční stáže apod.... V rakouské televizi prý v souvislosti s těmito brigádami hovořili o zneužívání dětské práce, ona to spíš byla jakási symbolická rádobypomoc zemědělství, pravda povinná... Nás na nich nejvíce těšilo, že se můžeme "ulít" že školy. Ale sklizeň brambor probíhá samozřejmě i teď stejně tak i podzimního ovoce a vína je doba vinobraní ....Tak si uzijme letošního "podzimu jak má být"

Mediální démoni

9. září 2017 v 9:03 | Jan Turon |  Všeobecnosti
Tisk rozhlas a televize jsou schopni skutečně v honbě za senzacemi vyvolávat démony...Schopnost udělat z komára velblouda je novinářům vlastní, s objektivní analýzou se ale rozhodně "nemažou" _ mimochodem ani při " nesenzacnim" zpravodajství sám jsem se s takovým přístupetm setkal. Tak při vnitřním zpravodajství se běžný problém nafoukne do obrovských rozměrů _ pak bublina splaskne, protože nějakým objektivním pátráním se novináři vetšinou neobtěžuji a když se o to pokusí, jako v případě některých "kauz" , napáchají obvykle víc škody než užitku....Ačkoli jsou jistě i objektivní novináři, nějak se situace v tomto nezlepšuje.....Tak i proslulá diskuze o uprchlicich...Předkládají se tu apriorní stanoviska neuvěřitelně se demonizuje o "hrozbě islamizace v Cechach" ...a na druhé straně to někteří banalizuji že o žádný problém nejde..Aby se někdo skutečně zabýval situaci do hloubky zkoumal, kdo jsou ti uprchlíci, odkud jsou, jaký je jejich sociální původ, mluvil s nimi třeba s tlumočníkem a teprve na základě toho si udělal závěr, to je asi příliš složité...Obdobně v souvislosti s církevními restitucemi mluvili někteří novináři o hrozbě "klerofasismu" i když o této věci se většinou psalo objektivněji. Stejně tak v mezinárodní politice, kdy by člověk řekl, že skoro vypukla třetí světová válka....Demonizuje se buď Rusko nebo USA apod. A ačkoli jsou i analýzy poctivě se snažící o objektivitu vsadim se že porovnávání zdrojů v různých jazycích a jejich analytické posouzení dělá z novinářů málokdo...Pak jsou tu dezinformační weby třeba aeronet apod. Ať už Je za nimi kdokoli nebo cokoli je zajímavé že často ty největší hlouposti se sdílí a posilaji po sociálních sítích....tuhle jsem četl že ve Vatikánu uctívají jakéhosi pohanského boha...Po senzaci tak trochu toužíme všichni...Tak asi hlavně rozum do hrsti.

Jiřinkové slavnosti v Lysé nad Labem

2. září 2017 v 8:40 | Jan Turoň |  Flora a fauna
ÚžasnýOd včerejška až do neděle probíhají Jiřinkové slavnosti na výstavišti v Lysé nad Labem, o kterém jsem psal ve svých článcích už vícekrát....K vidění jsou jednak v nové hale C umělecká díla, kromě obrazů napr. výrobky ze dřeva apod. pak je jedna přízemní hala "zasvěcena" topení a topným systémům a v asi největší hale jsou ony jiřinkové slavnosti s pěknými aranžemi růží, gladiolů apod. Dají se zde i koupit květiny, zakoupil jsem cibulky podzimních šafránů a ocúnovce...Škoda, že hala v patře je nepřístupná možná z důvodu rekonstrukce...Tak pro pokochání...

Nejprve obrazy:A teď už aranže: